Treniņu pieteikumu noteikumi

Pieteikšanās kārtība

 1. Piesakoties PIRMAJAM treniņam, !!!obligāti!!! ir jāaizpilda anketa
 2. Pieteikties treniņam var tikai reģistrēti lietotāji.
 3. Pieteikties treniņam var tikai kalendārā pieejamās dienās un laikos.
 4. Pieteikties treniņam var ne ātrāk kā 2 stundas pirms izvēlētā laika.

Treniņu apmaksa

 1. Treniņa apmaksu var veikt ar bankas pārskaitījumu.
 2. Treniņa apmaksa ir jāveic 30 minūšu laikā, pretējā gadījumā sistēma pieteikumu atcels un vieta atbrīvosies.
 3. Treniņa abonements tiek iegādāts 2 mēnešiem ar noteikto izvēlēto treniņu skaitu.
 4. Treniņa abonementa apmeklējumi ir jāizmanto 2 mēnešu laikā.

Treniņa atcelšana

 1. Atcelt treniņu var ne vēlāk kā 12 stundas pirms treniņa (Atmaksa 3. punkts);
 2. Atcelt treniņu ir iespējams savā Pieteikumu profilā;
 3. Treniņa atcelšanas gadījumā abas puses saņem epastu ar atceltā treniņa datiem (diena, laiks);

Atmaksa

 1. Treniņa atcelšanas gadījumā, ja to ir veicis treneris, treniņa maksa tiek atgriezta 100% apmērā vai pēc vienošanās treniņš tiek pārcelts uz citu datumu.
 2. Treniņa atcelšanas gadījumā, ja to ir veicis klients, treniņa maksa tiek atgriezta 50% apmērā.
 3. Ja klients treniņu ir atcēlis mazāk kā 12 stundas pirms treniņa sākuma, treniņa maksa netiek atgriezta
 4. Ja klients uz treniņu nav ieradies, treniņa maksa netiek atgriezta.
 5. Ja treniņš tiek atcelts valsts ārkārtas situācijas ieviešanas dēļ – maksa tiek atgriezta 100% apmērā.
 6. Ja klients atceļ treniņu veselības stāvokļa dēļ (ir ģimenes ārsta zīme / izraksts no slimnīcas), tad treniņu maksa tiek atgriezta 100% apmērā vai pēc vienošanās treniņš tiek pārcelts uz citu datumu.
 7. Ja Abonementā iekļauto apmeklējumu skaits netiek izmantots 2 mēnešu laikā, maksa par neizmantotiem apmeklējumiem netiek atgriezta.
Messenger
Messenger
X